BAKFJÄDRING

FÖR EXTREMA NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Lynx fjädringsteknologi är ett koncept i sig i branschen. Fjädringssystem, konstruerade för nordiska förhållanden, erbjuder unik komfort, sportighet och prestanda under krävande snöförhållanden.