GARANTIDEKNING

BRP Finland Oy (“BRP”) garanterer at 2025 Lynx-snøscootere ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor. Bruk av produktet til racing eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier, vil bringe denne garantien til opphør.

 

*Fire år (48 sammenhengende måneder), for privat bruk når produktet ble solgt i Norge. Forutsetter service hos autorisert Lynx forhandler i henhold til serviceprogram, eller minimum en gang pr. sesong. Forutsetter at Lynx serviceprogram er fulgt i hele perioden. Informasjon om garantisaker for tidligere modellår får du ved å kontakte din forhandler.

 

DEKNINGSPERIODE OG BETINGELSER

GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på fire år (48 etter følgende måneder) for privat bruk.

VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen gjelder kun for årsmodell 2025 LYNX-snøscootere som er kjøpt nye og ubrukte av sin første eier fra en BRP-forhandler som er autorisert til å distribuere Lynx-produkter i det landet hvor salget fant sted (“BRP-forhandler”), og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess før levering er utført og dokumentert. Garantidekningen er ikke gyldig før produktet er registrert på riktig måte av en autorisert BRP-forhandler. Denne dekningsperioden er i tillegg tilgjengelig bare hvis LYNX-snøscooteren er kjøpt i det landet kjøperen er bosatt. BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, og også sikkerheten til sine forbrukere og offentligheten generelt. Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes eller minimum en gang pr. sesong. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

OVERFØRING

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert BRP-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.
 

OBS: normal slitasje er ikke dekket av denne garantien. Finn mer informasjon og betingelser i brukermanualen.
48 måneders garanti gjelder ikke for komersiell bruk, racing eller annen konkurransebruk, på noe punkt.

 

Ofte stilte spørsmål

Ditt første skritt bør være å ta med deg kjøretøyet til en autorisert Lynx-forhandler for feilsøking og diagnose. Teknikeren kan avgjøre om reparasjonen vil være dekket av garantien.

Ja, garantien følger kjøretøyet.

Ja, alle autoriserte Lynx-forhandlere vil kunne hjelpe deg med arbeid som dekkes av fabrikkgarantien.

Nei, transport av kjøretøyet til og fra forhandleren er ikke inkludert og er eierens ansvar.

Hvis en feil eller svikt i en del ikke anses å skyldes feil fra produsentens side, er det mulig at reparasjonen ikke blir dekket av garantien.

Du kan sende oss bevis på kjøpet eller eierskapet (f.eks. et salgsdokument), kilometerstanden eller kjørte timer på kjøretøyet ditt og din fullstendige postadresse og telefonnummer.

 

Bombardier Recreational Products inc. (BRP) garanti og en rekke autoriserte Lynx snøscooter forhandlere er klare til å tilby deler, service eller tilbehør etter ditt behov. Mer informasjon om garanti, betingelser og unntak finner du i brukermanualen til Lynx 2025 Snøscootere