Tilbake

850 E-TEC TURBO

Vedr: Drivstoffslange gnisser – potensiell lekkasje

Kjære eier av Ski-Doo®/Lynx®-snøscooter
 

BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling for visse Ski-Doo/Lynx-modeller.

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

På et begrenset antall kjøretøy kan drivstoffslangen gnisse mot luftinntaksslangen på grunn av feilmontering. Dette kan føre til drivstofflekkasje.

Det kan oppstå brann i nærheten av en tenningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.

Hvilke modeller er berørt?

Spesifikke serienummer for modellåret 2021s Ski-Doo/Lynx-modeller utstyrt med 850 E-TEC® Turbo-motorer produsert kun i Finland.

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt kostnadsfritt.

Hva du bør gjøre:

BRP anbefaler at du unngår å bruke kjøretøyet ditt.

Kontakt din BRP Ski-Doo/Lynx-forhandler og sett opp en avtale. Forhandleren gjennomfører reparasjonsprosedyren.

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer vil ikke forhindre at du får denne servicen kostnadsfritt. Hvis det finnes slike endringer mens tjenesten utføres, opphever ikke eventuelle eksisterende garantier eller tjenestekontrakter.

 

Hva du bør gjøre hvis du føler at denne kunngjøringen er en feil:

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger i denne kunngjøringen er feil, vennligst kontakt BRP så snart du har tid.

Din sikkerhet og tilfredsstillelse med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.Denne meldingen sendes til deg i samsvar med kravene i gjeldende lover. BRP har oppdaget at det finnes en defekt knyttet til motorkjøretøysikkerhet på noen kjøretøy, og gjennomfører derfor en sikkerhetstilbakekalling.

 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

Hva er det potensielle problemet?

Ledningen til temperaturføleren for eksosgass (EGTS) gnir kanskje mot E-TEC hovedinjektorens drivstoffreturslange. Dette kan føre til drivstofflekkasje.

Det kan oppstå brann i nærheten av en tenningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall

 

Hvilke modeller er berørt?

Ski-Doo® og Lynx® -modeller fra 2023 har en 850 E-TEC Turbo R-motor

.

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet vederlagsfritt (deler og arbeid). Reparasjonen er for å sikre EGTS-ledningen til chassiset og kontroller tilstanden til drivstoffreturslangen, og skift ut slangen hvis du legger merke til slitasje. Det vil ta under 1 time å fullføre prosedyren.

 

Hva vil DU gjøre?

BRP anbefaler at kunder unngår å bruke kjøretøyet til sikkerhetstilbakekallingen er gjennomført. Bestille umiddelbart time hos en autorisert BRP Ski-Doo/Lynx-forhandler for å få utført reparasjonen i forbindelse med sikkerhetstilbakekallingen. Se slutten av brevet for å finne en forhandler.

Hvis du har leaset dette kjøretøyet:

  • Send en kopi av dette brevet til leasingselskapet innen ti arbeidsdager etter at du har mottatt dette brevet.
  • Gjør det samme med alle fremtidige brev om denne sikkerhetstilbakekallingen.

 

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig.

Hvis du kjenner den gjeldende eieren eller operatøren, ber vi det videresende dette brevet til dem.

Hvis det har vært en endring i eierskapet eller du har byttet adresse, ber vi det ta kontakt med BRP så vi kan oppdatere våre registre.

 

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

 

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig.
 

Vennlig hilsen,
 

BRP Kundeservice

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

  • Gå til: www.brp.com
  • +47 71 39 07 41