Ansvarlig KJØRER

RESPONSIBLE RIDER PROGRAMMET HANDLER OM DEN RIKTIGE MÅTEN Å KJØRE I NATUREN OG I LØYENE. HA DET GØY OG ANSVARLIG VED Å TA VARE PÅ HVERANDRE, NATUREN, SIKKERHET OG MILJØ

SIKKERHET

Kjør på snøen med selvtillit. Sørg for at snøscooteren din er i kjøreform, og sjekk forholdene før du drar ut. Sørg for å ha det riktige utstyret, ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, og kjør alltid innenfor lovens rammer.

TMILJØ

De beste stiene er laget av naturen, og vi må gjøre vårt ytterste for å beskytte dem. Vær forsiktig så du ikke forurenser eller forsøpler, og respekter alltid terrenget slik at neste tur blir like god som den siste.

ETIKETTE

Å dele turen med andre slik at sporten vår kan vokse vil alltid ha betydning for oss. God kjøreetikette betyr å følge reglene, følg med på farten din og ta vare på andre når du er ute på snøen.

SPØRSMÅL OM DET ANSVARLIGE KJØRER -PROGRAMMET?