ANSVARSFULL FÖRARE

DET ANSVARSFULLA FÖRARPROGRAMMET HANDLAR OM ATT KÖRA PÅ RÄTT SÄTT BÅDE I VILDMARKEN OCH PÅ LEDER. GÖR DET ROLIGT OCH RÄTTVIST GENOM ATT KÖRA SÄKERT MED ANDRA, TÄNK BÅDE PÅ SÄKERHET OCH MILJÖ

SÄKERHET

Sparka upp snön med självförtroende. Se till att din skoter är i trim och kontrollera förhållandena innan du kör iväg i snön. Se till att ha rätt utrustning, ha första hjälpen-kit till hands och kör alltid inom lagens gränser.

MILJÖ

De bästa lederna skapas av naturen, och vi måste göra vårt yttersta för att skydda den. Var försiktig så att du inte förorenar eller skräpar ner, och respektera alltid terrängen så att nästa åktur blir lika bra som den förra.

ETIK

Att dela åkturerna med andra så att vår sport kan växa kommer alltid att vara viktigt för oss. Bra köretik innebär att följa regler, hålla koll på hastigheten och var uppmärksam på andra när du är ute på snön

FRÅGOR OM PROGRAMMET FÖR ANSVARIG ÅKARE?