MEDDELANDE OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Senast uppdaterad: 11/23/2018

 

BRP har åtagit sig att förbättra tillgängligheten och användbarheten av sina webbplatser för personer med funktionsnedsättning. BRP implementerar för närvarande World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guidelines Level 2.0 AA (WCAG 2.0 AA) kärninnehåll som en del av sin Web Content Accessibility Standard.

Vi förbättrar ständigt tillgängligheten och utvecklar innehåll samtidigt som vår webbplats. Om du har några frågor om tillgängligheten för en viss webbplats, eller om du upplever tillgänglighetsproblem, vänligen kontakta oss.

Avgiftsfritt nummer 1-888-272-9222

I det här numret kommer förfrågningar om support att besvaras på engelska och franska från 8:00 till 20:00 (EST).

Kontakta BRP för tillgänglighetsfrågor.