Byta Variatorrem på en Lynx

Innan du ger dig iväg på nästa äventyr med din Lynx snöskoter är det värt att kontrollera om det är dags att byta snöskoterns variatorrem. Om svaret är ja, kan du använda denna korta Lynx instruktionsguide för att gå igenom när och hur du ska byta ut snöskoterns variatorrem.

När bör jag byta variatorrem på min Lynx snöskoter?

Vi vet att Lynxförarna är några av de tuffaste i världen, redo att ta sig an vilken terräng som helst, oavsett svårighetsgrad. Att börja varje säsong med en ny variatorrem ger dig den där extra tryggheten så att du kan njuta av körningen redan från början.

Det kan även finnas andra tillfällen under säsongen då variatorremmen behöver bytas ut. Det kan du upptäcka genom en snabb förhandsinspektion av variatorremmen: titta efter tecken såsom sprickor, revor, platta fläckar eller andra tecken på slitage. Om du ser något av dessa tecken är det dags att byta variatorremmen. Ett annat tecken på att det är dags för rembyte är minskad prestanda eller inkonsekvent acceleration när du kör. Om du märker något av dessa symptom kan det vara dags att byta ut variatorremmen.

Så här gör du.

Hur man byter variatorrem på en Lynx snöskoter

Nödvändiga verktyg:

- Variatoröppningsverktyg
- Fjädringsjusteringsverktyget (Båda verktygen levereras med din Lynx snöskoter.)

1- Parkera din snöskoter och tag bort nödstoppen.

2- Ta bort panelen på vänstra sidan för att exponera primärvariatorns skivor och variatorremmen. Du hittar även de nödvändiga verktygen på den för verktyg avsedda platsen.

NOTERA: För de allra senaste Lynx trail, crossover och äldre snöskotrarna finns även ett variatorskydd som måste demonteras. Demontera den fästsprint som sitter på variatorskyddets bakre del, lossa därefter variatorskyddet försiktigt från skotern. Sätt det åt sidan och spara fästsprinten för återanvändning.

3- Sätt in variatoröppningsverktyget i det gängade hålet i sekundärvariatorns justeringsnav. Skruva in variatoröppningsverktyget så att sekundärvariatorns skivor säras och medger att den gamla variatorrenmmen kan demonteras både från både sekundär- och primärvariatorerna

4- Montera den nya variatorremmen genom att först sätta in den mellan primärvariatorns skivor, och därefter i sekundärvariatorn. Pilarna på variatorremmen ger fingervisning om remmens rotationsriktning. Pilarna skall alltid peka mot skoterns framdel när man tittar på variatorremmen ovanifrån.

5- Skruva ur variatoröppningsverktyget.

6- Rotera sekundärvariatorn för hand flera gånger så att variatorremmen får sätta sig och inta rätt höjd i sekundärvariatorn. Titta i din Lynx ägarehandbok för att få information om variatorremmens korrekta position i sekundärvariatorn. Detta kan variera mellan olika modeller.

7- Med den nya variatorremmen monterad, säkra verktygen på deras plats på den vänstra sidans panel. Montera variatorskyddet och fästsprinten (om aktuell), återmontera och säkra den vänstra sidans panel.

 

Hur man justerar variatorremmen på din Lynx

Om variatorremmens höjd mellan sekundärvariatorns variatorskivor behöver justeras, följ dessa steg och använd samma verktyg som tidigare använts.

1- Med din skoter parkerad och nödstoppen borttagen, öppna den vänstra sidans panel (demontera variatorskyddet vid behov) för att exponera variatorerna.

2- Lossa låsbulten vid navets ände vid sekundärvariatorn, använd verktyget för variatoröppning. Man behöver inte demontera låsbulten fullt ut , bara lossa gängorna några varv.

3- Med ditt fjäderjusteringsverktyg, vrid justeringsnavet ett kvarts varv i taget och vrid sekundärvariatorn för hand efter varje justering så att variatorremmens position blir korrigerad.. Om du vrider justeringsnavet moturs sänks drivremmen och om du gör det medurs höjs den. Upprepa denna process tills din variatorrem har korrekt position.

4- När du har uppnått rätt remposition, dra åt låsbulten. Använd om möjligt en momentnyckel och dra åt låsbulten till 5,5 ± 0,5 Nm.

5- Placera dina verktyg säkert tillbaka i deras förvaringsplats i den vänstra sidopanelen. Sätt tillbaka variatorskyddet och låssprinten (om aktuell) och säkra den vänstra sidopanelen igen.

VARNING: Kör aldrig motorn utan att ditt variatorskydd är säkert installerat eller med sidopaneler öppnade eller borttagna.

 

En ny fräsch variatorrem för din Lynx snöskoter betyder att du är redo för nästa stora äventyr. Se till att alltid ha med en reservrem i god kondition vid varje körning så blir tryggheten optimal och njutningen ännu större!

 

 

Vanliga frågor

 • Fordonsinformation
  Att byta kedjehusolja på en Lynx

  Att byta kedjehusolja på en Lynx  LÄS MER
 • Fordonsinformation
  Byta glidskena på en Lynx

  Byta glidskena på en Lynx  LÄS MER

Hittar du inte vad du söker?

Om du fortfarande inte hittar det du letar efter kan du kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss här!