SERVICEFRÅGOR

Auktoriserade Lynx-återförsäljare är de som bäst kan utföra service på ditt fordon. Sök din närmaste återförsäljare med hjälp av sökfunktionen på vår webbplats.

I instruktionsboken anges rekommenderade serviceintervaller. Det finns även en digital version av instruktionsboken här.

Du ska i första hand vända dig till din auktoriserade Lynx-återförsäljare med tekniska frågor. Om du redan har kontaktat din återförsäljare och denne inte kan ge tillfredsställande svar på din fråga, kontakta Lynx så hjälper vi dig.

Digitala versioner av instruktionsböcker finns här. Dessutom säljer auktoriserade Lynx-återförsäljare tryckta instruktionsböcker.

Du bör i första hand ta upp problemet med återförsäljarens servicechef. Om du fortfarande inte är nöjd med servicen på ditt fordon kan du kontakta Lynx:s kundtjänst.  

I avsnittet om förvaring i instruktionsboken finns information om hur du förvarar ditt fordon på rätt sätt under lågsäsong.

GARANTIFRÅGOR

Som ett första steg ska du transportera fordonet till en auktoriserad Lynx-återförsäljare för undersökning. Teknikern kan avgöra om reparationen omfattas av garantin.

Ja, garantin medföljer alltid fordonet.

Ja, alla auktoriserade Lynx-återförsäljare kan hjälpa dig med reparationer som omfattas av garantin.

Nej, transport är inte inkluderad, och är ägarens ansvar.

Om ett fel på en viss del inte bedöms vara en tillverkningsdefekt är det möjligt att reparationen inte omfattas av garantin.

Skicka inköps- eller ägarbevis (till exempel köpeavtal), information om fordonets körsträcka eller drifttimmar samt fullständig postadress och telefonnummer till oss.  

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Du kan köpa reservdelar och tillbehör från en Lynx-återförsäljare. En katalog över Lynx-reservdelar och -tillbehör finns här.

Kontakta reservdelsavdelningen hos den återförsäljare där du köpte reservdelen eller tillbehöret.

Ta upp problemet med återförsäljarens reservdelschef. Kontakta oss om problemet trots detta inte blir löst på ett tillfredsställande sätt.

KAMPANJ- OCH MARKNADSFÖRINGSFRÅGOR

Din Lynx-återförsäljare kan upplysa om alla aktuella kampanjer och erbjudanden.

Ta upp frågan med den återförsäljare du köpte produkten av. Om du fortfarande har problem att erhålla en kampanjrabatt eller ett specialerbjudande som du anser är tillämplig för ditt köp, kontakta Lynx:s kundtjänst så ska vi hjälpa dig.

PRODUKTÅTERKALLELSER OCH SÄKERHETSMEDDELANDEN

Din auktoriserade Lynx-återförsäljare kan med hjälp av ditt fordons chassinummer ta reda på om något säkerhetsmeddelande eller återkallelse är aktuellt för ditt fordon. Denna tjänst är kostnadsfri.