Inspektera Lynx snöskotern före körning

Innan du ger dig ut på nästa episka vinteräventyr är det viktigt att göra en snabbinspektion av din Lynx snöskoter för att kontrollera att allt är klart för att klara av den allra tuffaste terräng. Gå igenom nedanstående kontrollista innan du kör Lynx snöskotern för att se till att både du och snöskotern är redo för allt som vintern kan ha i beredskap.

Lynx snöskoter – kontrollista före körning

Det mesta av inspektionen före körning kan göras med motorn avstängd.

1- Se till att parkera Lynx snöskotern och ta bort nödstoppslinan innan du börjar.

2- Avlägsna is, snö och slask från fotbrädorna, lyktorna, sätet, reglagen och instrumenteringen. Det är nödvändigt om du just har varit ute och kört eller om snöskotern har varit parkerad utomhus.

3- Inspektera snöskoterns drivband för eventuella trasiga kammar eller revor. Om du upptäcker sådana är det dags att överväga ett byte. Kontrollera att glidskenorna inte är slitna över slitindikatorlinjen på sidan. Om de är det bör de bytas innan du ger dig ut igen.

4- Vrid styret i båda riktningarna för att kontrollera att styrningen är fri från hinder och att skidorna vrids tillsammans med styret.

5- Kontrollera nivåerna av olja, bränsle och kylvätska, och fyll på om det behövs. Detta är också ett bra tillfälle att kontrollera för att upptäcka eventuella läckage på marken eller snön under skotern. Om du upptäcker ett läckage ska det åtgärdas innan du kör nästa gång.

6- Se till att förvaringsfack, huv och eventuella tillbehör är stängda och sitter ordentligt fast.

7- Tryck ihop gas- och bromsreglagen några gånger för att kontrollera att de rör sig fritt och utan hinder.

8- Ansätt och frigör parkeringsbromsen för att se till att den fungerar som den ska. Kontrollera bromsvätskebehållaren vid bromsreglaget och se till att det finns tillräckligt med bromsvätska. Om inte fyller du på enligt anvisningarna i Lynx instruktionsbok.

9- Demontera vänster sidopanel och inspektera snöskoterns variatorrem. Om du ser tecken på slitage som sprickor, platta fläckar eller flagnade partier är det dags att byta den. Kontrollera att variatorremmen sitter på rätt höjd mellan variatorskivorna. Detta kan variera beroende på modell. Rätt remhöjd för din modell finns i Lynx instruktionsbok. Justera remhöjden vid behov enligt anvisningarna i Lynx instruktionsbok.

10- Sätt på dig hjälmen och ansätt parkeringsbromsen. Fäst nödstoppslinan i jackan. Starta skotern och kontrollera att strålkastarna fungerar på både hel- och halvljus. Låt en vän kontrollera baklyktan och se till att bromsljuset tänds när du använder bromsen.

Varning: Förhindra svåra eller dödliga skador på grund av koloxidförgiftning genom att aldrig köra fordonets motor i dåligt ventilerade eller delvis täckta utrymmen.

11- Kontrollera slutligen att skotern stängs av på rätt sätt. Stoppa motorn med den röda stoppknappen, och kontrollera sedan att motorn också stängs av när du tar bort nödstoppslinan.

 

Om allt är ok har du slutfört inspektionen av din Lynx snöskoter och är redo för nästa härliga vinteräventyr.

Vanliga frågor

 • Fordonsinformation
  Att byta kedjehusolja på en Lynx

  Att byta kedjehusolja på en Lynx  LÄS MER
 • Fordonsinformation
  Byta glidskena på en Lynx

  Byta glidskena på en Lynx  LÄS MER
 • Fordonsinformation
  Byta Variatorrem på en Lynx

  Byta Variatorrem på en Lynx  LÄS MER

Hittar du inte vad du söker?

Om du fortfarande inte hittar det du letar efter kan du kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss här!